Tekstin tuonti esim Wordistä
On eri tapoja sijoittaa tekstiä; joku asetus säilyttää tekstin muotoiluja, joku ei.

Rivinvaihdot pois tekstiä sijoitettaessa:
Design-näkymässä Hiiren oik -> paste special – Paste as: text with structure (2.kohta)
rasti kohtaan Clean up Word poistaa rivinvaihdot

Tekstin oikeakielisyyden tarkistus
Wordissa on hyvä tutkia teksti, ettei ole kirjoitusvirheitä, kun se on siellä niin helppoa.

Rivityksestä ja välistyksestä

  • Tavutuksen puute luo ongelmia erityisesti kapeassa palstassa & pitkissä sanoissa
  • Tasapalsta sopii nettisivuille huonosti, Kiinteä rivitys on huono ratkaisu
  • Tee tavutusvihjeitä pitkiin sanoihin, esim. moniosaisiin yhdyssanoihin ja otsikoihin, jos ne saattavat jakautua eri riveille
  • Sanat ja numerot, joissa on jokin yhdysmerkki saattavat jakautua hassusti eri riveille
  • Tavutusvihje (soft hyphen) ­                 esim.  laki­ehdotusten                Windowsissa alt+0173
  • Sallittu rivityskohta <wbr>
  • Rivinvaihdon esto <nobr>….</nobr>
  • Sitova välilyönti &nbsp; esim. 1 %     4 €    11 km    á la carte    J. K. Paasikivi
    1&nbsp;%     4&nbsp;€    11&nbsp;km    á&nbsp;&nbsp;la carte       J.&nbsp;K.&nbsp;Paasikivi

Rivinkorkeus (line-height) Tavallinen esim. 1.15, 1.10 tai jopa 1.35   asettaa minimin rivinkorkeudelle
Antiikvalle voi riittää jopa 1.1, groteski vaatii usein 1.3 tai jopa enemmän. Mitä suurempi kirjaimen x-korkeus sitä suurempi rivinväli. Lyhyet rivit ->pienempi rivinkorkeus
*{line-height: 1.35        * viittaa sivun kaikkiin elementteihin         

Merkkien ja sanojen välistys

W. A. Mozart…

Erikoismerkkejä (Googlaamalla löytyy lisää tarvittaessa)

ajatusviiva                                       &ndash;              AltGr   +    –
aste                                                   &deg;                  Vaihto + AltGr  + 0
kertomerkki                                    &times;               AltGr  +  x
Alaindeksi           H20                     H<sub>2</sub>0          Jos ei sijoitu sopivaan kohtaan, muokkaa vertical alignilla css:ssä
Yläindeksi           m2  m3                m&sup2;      m&sup3;

Yhdysmerkin muotoileminen

esim AFL-CIO   halutaan nostaa väliviivaa ylemmäs
HTML:ään           AFL<span class=”versyhd”>-</span>CIO
CSS:ään               .versyhd      {vertical-align: 0.08em;}
Toinen vaihtoehto olisi käyttää ns. suhteellista asemointia: position: relative    middle    esim. 4px
—>Selaimista johtuvia rajoituksia

0 – 10 (ajatusviiva välimerkkinä)   Suomi –  Ruotsi  -ottelu

<span style=”margin: 0 0.08em”>&dash;</span>       TULEE TILAA VÄLIIN!

Kun haluaa muotoilla esim. tekstin keskellä yksittäisen kohdan

esim. sanan tai kirjaimen, sen voi tehdä (span-tagien keskellä kohta johon muutos)
HTML                  <p>class ”kohta”>too<span>o</span>osi</p> 
CSS                       .toka span (muotoilut tähän)

tai

HTML                   <p class ”kohta”>too<span class=”hurja”o</span>

CSS                       .hurja (muotoilut tähän)